دسته بندی نشدهعمومی شبکه

Recent Articles

در این مقاله هر دو سرور FTP و سرور SMB را با مزایا و معایب احتمالی آنها معرفی و مقایسه می کنیم. پروتکل انتقال فایل (FTP) و Server Message Block (SMB) دو پروتکل انتقال پرکاربرد در مبحث شبکه  هستند. افراد از هر دو این پروتکل ها برای اهداف مختلف بر اساس نقاط قوتشان استفاده کرده […]

حمیدرضا میرجلیلی
حمیدرضا میرجلیلی

4 هفته قبل