تجهیزات سیسکوسیسکو

Recent Articles

سوئیچ های Small bussines مدیریتی سیسکو می توانند از راه دور از طریق رابط خط فرمان (CLI) قابل دسترسی و پیکربندی شوند. دسترسی به CLI اجازه می دهد تا دستورات در یک پنجره مبتنی بر ترمینال وارد شوند. اگر ترجیح می دهید با استفاده از دستورات ترمینال روی سوییچ خود از طریق CLI به جای […]

حمیدرضا میرجلیلی
حمیدرضا میرجلیلی

5 سال قبل