استفاده از قابلیت Wake On LAN در میکروتیک

قابلیت Wake On LAN امکانی است که از طریق آن می توان کامپیوتری را از داخل یک شبکه روشن کرد. این نکته قابل ذکر است که مقصد باید قابلیت WOL را پشتیبانی کند.اساس کار Wake On LAN بسته های جادویی یا Magic Packet است. این بسته توسط کامپیوتر مبدأ ایجاد شده و پس از ارسال […]