طریقه اینترنت دار کردن میکروتیک

یکی از بیشترین مصارف روتر ها قرار دادن آنها در شبکه به منظور  مسریابی ترافیک خروجی میباشد و یکی از مهمترین این مسیر ها مسیر یابی کاربران به سمت اینترنت می باشد در این مقاله سعی می کنیم انواع روش های اتصال را توضیح دهیم و همچنین نحوه اتصال روتر بورد میکروتیک به اینترنت توسط […]