چگونه تجهیزات میکروتیک به صورت خودکار بروزرسانی شوند؟

چگونه تجهیزات میکروتیک به صورت خودکار بروزرسانی شوند؟ در این روش فرض شده است تجهیزات و روتربوردهای میکروتیک شما به اینترنت دسترسی دارند و می خواهیم همیشه روتربوردهای مورد نظر به آخرین نسخه Current  بروزرسانی شود. کافی است یک اسکجولر با بازه زمانی دلخواه ( مثلا دو هفته ) ایجاد کرده و دستورات زیر را […]