دانلود کتاب Cisco CCENT / ICDN

این کتاب برای کسانی که قصد گذراندن آزمون CCNA را دارند مفید می باشد. آزمون CCNA از دو بخش به نام های CCENT/CCNA ICND1 100-101 و CCNA Routing and Switching ICND2 200-101 تشکیل شده است. در اینجا می توانید راهنمای قسمت اول یعنی ۱۰۰-۱۰۱ را دریافت نمایید.
مشخصات:
نویسنده:Wendell Odom
ناشر: Cisco Press
سال نشر:۲۰۱۳
تعداد صفحات: ۱۰۱۵
حجم: ۸٫۷ MB

دانلود کتاب Cisco CCENT / ICDN

این کتاب برای کسانی که قصد گذراندن آزمون CCNA را دارند مفید می باشد. آزمون CCNA از دو بخش به نام های CCENT/CCNA ICND1 100-101 و CCNA Routing and Switching ICND2 200-101 تشکیل شده است. در اینجا می توانید راهنمای قسمت اول یعنی ۱۰۰-۱۰۱ را دریافت نمایید.
مشخصات:
نویسنده:Wendell Odom
ناشر: Cisco Press
سال نشر:۲۰۱۳
تعداد صفحات: ۱۰۱۵
حجم: ۸٫۷ MB